Výukový trenažér

Pro výuku obsluhy zabezpečovacího zařízení prostřednictvím jednotného obslužného pracoviště (JOP)

Trenažér vzdělávacího střediska AŽD Praha v Brně představuje moderní, unikátní a vysoce specializovaný výukový prostředek určený k výuce obsluhy moderních zabezpečovacích systémů a zařízení na železnici.

Výhody trenažéru
K hlavním výhodám trenažéru patří:

 • identické pracovní prostředí skutečných ovládacích pracovišť
 • výuka ovládání zabezpečovacího zařízení prostřednictvím jednotného obslužného pracoviště (JOP)
 • teoretická výuka doplněná praktickým nácvikem modelových situací simulovaného provozu v prostředí skutečného provozu
 • možnost vyvolání mimořádných dopravních situací, poruch atd.

Trenažér. Trenažér. Trenažér. Trenažér.

Možnosti trenažéru
Využití trenažéru je mnohostranné:

 • ovládání staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení
 • stavění vlakových a posunových cest
 • ovládání znaků na návěstidlech
 • předávání traťových souhlasů
 • automatická činnost přejezdových zabezpečovacích zařízení
 • automatická činnost traťových zabezpečovacích zařízení

Modelové kolejiště
Modelové kolejiště je dominantní částí celého výukového trenažéru. Jeho součástí je dvoukolejná trať koridorového typu se čtyřmi stanicemi, vybavenými staničním zabezpečovacím zařízením typu ESA 11.
Železniční stanice modelového kolejiště.

 • vlakotvorná stanice s odstavným a nákladním nádražím
 • mezilehlá stanice na dvoukolejné koridorové trati
 • odbočná stanice na jednokolejné trati výhybna, vybavená samovratnými přestavníky

Jízda v traťových úsecích je řízena samočinně elektronickým autoblokem. Na tratí jsou přejezdy, jejichž činnost je rovněž automatická, řízená jízdou vlaků.

Z koridorové trati odbočuje vedlejší jednokolejná trať s jednoduchou stanicí, vybavenou samovratnými výhybkami.

Modelové kolejiště je vybaveno kolejovými obvody v témže rozsahu, v jakém by bylo osazeno na reálném kolejišti.

Hardware a software jsou školicí aplikací skutečným systémů AŽD Praha instalovaných v české železniční sítí.

Trenažér. Trenažér. Trenažér. Trenažér.

Ovládací a řídící systémy trenažéru
Železniční stanice jsou vybaveny hardwarem a softwarem zabezpečovacího zařízení typu AŽD ESA 22. Dvoukolejná trať je vybavena elektronickým automatickým bokem. Tato zařízení jsou napojena speciálně vyvinutým přizpůsobovacím softwarem na digitální systém typu LENZ, prostřednictvím kterého se ovládá jízda modelových vlaků. Hnací vozidla lze ovládat ručně pomocí jízdních ovladačů, které jsou vybaveny rovněž provozní brzdou a rychlobrzdou, nebo automaticky naprogramováním čísla vlaku a automatického režimu. Vlaky automaticky regulují svoji rychlost v závislosti na návěstěné rychlosti, resp. automaticky zastavují před návěstidlem s návěstí "Stůj". Rozjezdy a brzdění jsou plynulé, zrychlení (resp. zpomalení) je závislé na poloze ovladače.

Z didaktického hlediska bylo kolejiště navrženo s cílem postihnout co možná nejvíce netypových kolejových konfigurací, které se mohou v reálu vyskytnout. Došlo tedy k jejich kumulaci, která se ve skutečnosti v takové míře a soustředění nevyskytuje.

Vybrané parametry modelového kolejiště

Celková plocha kolejiště: 47 m2
Celková délka kolejí: 260 m
z toho 200 m vybavených trolejovým vedením
Počet kolejových vozidel: celkem 126 z toho
18 hnacích

Hnací vozidla vybavená pro digitální řízení LENZ:

 • 1 parní lokomotiva se zvukovými efekty
 • 2 elektrické lokomotivy ÖBB
 • 10 elektrických lokomotiv ČD
 • 4 motorové lokomotivy ČD
 • 1 automatická strojní podbíječka řady ASP09

Osobní a nákladní vozy:

 • 21 osobních vozů
 • 87 nákladních vozů

Veškerá vozidla jsou vybavena automatickým spřáhly.

Trenažér. Trenažér. Trenažér.

Staniční a traťová zařízení:

 • 5 železničních stanic z toho
  1dálkově řízená
 • 103 výhybek z toho
  16 křižovatkových
  2 samovratné
 • 6 plně funkčních výkolejek
 • 180 jedno - až pětisvětlových návěstidel s indikátory rychlosti
 • 6 přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných typu AŽD 71 z toho
  2 dvoukolejné se závorami
  1 jednokolejné se závorami
  3 jednokolejné bez závor
 • 3 přejezdová zařízení mají zapracovanou vazbu na staniční zabezpečovací zařízení, další 3 jsou na širé trati
 • na dvoukolejné trati je instalováno napínané trolejové vedení

Hlavní stránka | O nás | Projektování | Vzdělávání | Ke stažení | Politika managementu | Intranet | Interní dokumenty | Kontakty | Fotogalerie