Certifikáty

Společnost Signal Projekt s.r.o. je

Projektování zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a požární signalizace
Vzdělávání v oboru zabezpečovací a sdělovací techniky
V roce 2022 jsme úspěšně absolvovali recertifikaci dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.

Diamantový certifikát integrovaného systému managementu:

  

Systém managementu kvality ISO 9001:2016

Systém environmentálního managementu ISO 14001:2016

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví ISO 45001:2018

Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013

V roce 2000 se naše společnost stala členem Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky.