Certifikáty

Společnost Signal Projekt s.r.o. je

v oboru
Projektování zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a požární signalizace
Vzdělávání v oboru zabezpečovací a sdělovací techniky
V roce 2019 jsme úspěšně absolvovali recertifikaci dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a nové normy ČSN ISO 45001:2018.

Diamantový certifikát integrovaného systému managementu:


  

Systém managementu kvality ISO 9001:2015

Systém environmentálního managementu ISO 14001:2015

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví ISO 45001:2018

Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013

V roce 2000 se naše společnost stala členem Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky.
V roce 2002 udělila asociace AIVD řediteli vzdělávacího institutu, Ing. Zdeňku Trnkovi certifikát kvalifikovaného lektora ve vzdělávání dospělých v České a Slovenské republice.
V roce 2002 podstoupil Signal Projekt s. r. o. audit kvality Q FOR pro celoživotní vzdělávání v oboru zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě a po úspěšném absolvování získal Certifikát spokojenosti zákazníků Q-FOR.

V roce 2018 jsme získali osvědčení o akreditaci vydané Drážním úřadem na ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy, drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení podle § 46s odst. 3 zákona o drahách.