Politika managementu

Politika integrovaného systému managementu

společnosti SIGNAL PROJEKT, s.r.o. v oblasti integrovaného systému managementu vychází z dlouhodobé strategie a cílů společnosti, které se orientují na zákazníka zejména v oblastech:

Politika integrovaného systému managementu společnosti vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností vrcholového vedení, technických pracovníků a zaměstnanců, kteří ovlivňují

Vedení společnosti Signal Projekt se v rámci politiky integrovaného systému managementu, při plnění požadavků všech zainteresovaných stran, zavazuje:

v oblasti právních a jiných požadavku:

v oblasti péče o zákazníka:

v oblasti technického rozvoje:

v oblasti zajištění zdrojů:

v oblasti životního prostředí:

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

v oblasti bezpečnosti informací:

v oblasti zlepšování: