Projektování

Společnost Signal Projekt s.r.o. realizuje všechny stupně projektů v oblasti železniční zabezpečovací a sdělovací techniky, silnoproudé elektrotechniky a energetiky, včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti a řešení projektů i z hlediska posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Zajišťujeme projektovou přípravu staveb pro dráhy, vlečky, metro, silniční signalizaci apod.

 

Poskytované služby

Přípravná fáze projektu

  • Studie proveditelnosti
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Dokumentace pro zadání stavby
  • Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení

 

Fáze realizace projektu

 

Na seznam významných zakázek je možné nahlédnout v sekci Reference.