Vzdělávání

Společnost SIGNAL PROJEKT se kromě projektování zabývá také vzděláváním dospělých. Tématickou náplň většinou tvoří specifická složka odborného - profesního vzdělávání, konkrétně:

  • zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě
  • nové technologie v zabezpečovací a sdělovací technice
  • kurzy pro údržbu a opravy konkrétních systémů a zařízení (např.: LS 90, KBS)
  • řízení a ovládání zabezpečovacích systémů prostřednictvím JOP s využitím výukového trenažéru
  • nadstavbové a doškolovací kurzy zabezpečovací a sdělovací techniky, jejichž rozsah a obsah určuje vzdělávací projekt, vypracovaný na základě potřeb zákazníka
  • kurzy základů zabezpečovací techniky pro absolventy neželezničních elektrotechnických středních škol
  • kurzy speciální (společnost Signal Projekt pořádala týdenní kurz pro zahraniční obchodní partnery společnosti AŽD a dlouhodobý komplexní přípravný kurz pro české pracovníky na zahraničních montážích).
  • Připravuje se, kurz základů elektrotechniky pro programátory, analytiky, vývojáře, tvůrce software a pro pracovníky podobných profesí, podílejících se na finálním systému nebo zařízení oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky.

Rekvalifikační a vzdělávací kurzy jsou organizovány v moderně vybaveném školícím středisku v Brně Králově Poli, v Centru dalšího vzdělávání Masarykovy Univerzity v Brně a ve školním komplexu SOUŽ v Trenčíně. V případě potřeby zajistí společnost Signal Projekt konání konkrétního kurzu přímo u objednatele.

Společnost Signal Projekt s.r.o. organizuje jak kurzy s tematikou obecně elektrotechnickou, tak úzce zaměřené specielní profesní kurzy z oblasti zabezpečovací, sdělovací a informační techniky s vysoce odborným materiálním i personálním zajištěním. Raritou je využívání ojedinělého výukového prostředku - výukového trenažéru - při kurzech obsluhy zabezpečovacího zařízení prostřednictvím jednotného obslužného pracoviště JOP.