O nás

Společnost Signal Projekt s. r. o. byla založena v květnu 1998 dominantními firmami, zabývajícími se vývojem, výrobou a montáží zabezpečovací a sdělovací techniky v železniční dopravě - AŽD Praha s.r.o., AK signal a.s. a STARMON Choceň s.r.o., aby pokryla potřeby oboru zabezpečovací a sdělovací techniky v oblasti projektování a vzdělávání. Společnost zahájila svou činnost s 20 kmenovými zaměstnanci na šesti projektových pracovištích v Brně, Olomouci, Ostravě a Hradci Králové.

Trenažér. Trenažér. Trenažér. Trenažér.

Hlavním zaměřením projektových zakázek v tomto období byly realizační projekty provizorních a přechodových zařízení na koridorových stavbách. Postupem času se spektrum projektových prací rozšiřovalo a to jak ve stupních projektové dokumentace, tak v druhovosti zabezpečovací a sdělovací techniky.

Trenažér. Trenažér. Trenažér. Trenažér.

Bezprostředně po založení firmy se začala také rozvíjet vzdělávací činnost, která navázala na předchozí aktivity bývalého SOUŽ Brno. V rámci sociálního programu ČD byly organizovány rekvalifikační kurzy "Nové technologie v zabezpečovací technice" a "Nové technologie v sdělovací technice" pro pracovníky ČD.

Trenažér. Trenažér. Trenažér. Trenažér.

Nabídka vzdělávacích programů se postupem času značně rozšířila. Vedení společnosti se vždy snažilo o dosažení vysoké úrovně vzdělávacích služeb, a to jak obsazováním kurzů kvalitními lektory, tak zajištěním komplexních služeb ve specializovaných vzdělávacích zařízeních i přesto, že společnost nedisponovala takovými vzdělávacími prostředky a prostory, jaké máme dnes v e vzdělávacím středisku v Brně.

Trenažér. Trenažér. Trenažér. Trenažér.

Hlavní stránka | O nás | Projektování | Vzdělávání | Ke stažení | Politika managementu | Intranet | Interní dokumenty | Kontakty | Fotogalerie